edi

Izruna:  US [ˌi di ˈaɪ] UK [ˌiː diː ˈaɪ]
  • abbr.(= Elektroniska datu apmaiņa), elektroniskās datu apmaiņas
  • n.Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas (rakstīts kā elektroniskās datu apmaiņas, uzņēmuma lokālo informācijas pārneses sistēmas)
  • WebEDI (elektroniskā datu apmaiņa); Elektronisko datu apmaiņā; Electrodeionization (Electrodeionization)
abbr.
1.
(= elektroniska datu apmaiņa)
n.
1.
elektroniskās datu apmaiņas: apriti informācijas apmaiņu starp datoriem, dažādos uzņēmumos, izmantojot tīklu, piemēram, interneta
abbr.
1.
(= electronic data interchange) 
n.
Āzija >> Ķīna >> EDA
Asia >> China >> Edi