dropwort

Izruna:  UK ['drɒpwɜːt]
  • na."Stādīšana" Orange leaf
  • WebKreses; TU Džuanu spirea
n.
1.
augs ar smalki sadalīta lapām.
2.
purva augu ziedu galvām šķēpa atvērtā jumta.