dopants

  • n."Objekts" dopinga aģents
  • WebDopings; dopinga vielas;-leģēti
n.
1.
vielas, piemēram, arsēna vai antimonu, kas pievieno nelielos daudzumos pusvadītāju materiālu, lai mainītu žāvētāja elektrotehniskajiem parametriem.