dopant

Izruna:  US ['doʊpənt] UK ['dəʊpənt]
  • n."Objekts" dopinga aģents
  • WebDopings; dopings; dopings
n.
1.
vielas, piemēram, arsēna vai antimonu, kas pievieno nelielos daudzumos pusvadītāju materiālu, lai mainītu žāvētāja elektrotehniskajiem parametriem.