deist

Izruna:  US ['diɪst] UK ['di:ɪst]
  • n.Deisms
  • WebDeisms ticīgie; Diss pilsētas