decibel

Izruna:  US [ˈdesɪˌbel] UK [ˈdesɪbel]
  • n."Objekti" DB
  • WebSkaņas decibelos DB līmenī; skaņas spiediena līmenis
n.
1.
[Fizika] cik skaļas skaņas mērīšanas vienība ir
n.
1.
[ Physics] a unit for measuring how loud a sound is