decerebrate

Izruna:  US [di'serəˌbreɪt] UK [di:'serɪbreɪt]
  • v.Noņemšanas no smadzenēm; Mūsu galvas
  • n.Decerebrate
  • WebIet uz smadzenēm; Stīvs; Papildus smadzenes
v.
1.
lai ķirurģiski noņemt dzīvnieka galvas smadzenes vai smadzeņu stumbra
adj.
1.
pazaudējusi visu smadzeņu funkciju, redzes, dzirdes, un citas sajūtas un brīvprātīgu motora darbību, e. g. pēc smaga insulta