damage

Izruna:  US [ˈdæmɪdʒ] UK ['dæmɪdʒ]
  • v.Bojājumu bojājumu bojāt vai iznīcināt
  • n.Bojājumu bojājumu bojājumu (Tiesas spriedums) bojājumiem
  • WebBojājumiem, zaudējumiem un uguns mīļāko
n.
1.
fizisko kaitējumu, kas nodarīts kaut kas ir bojāts, bojāti vai savainot
2.
emocionāla vai garīgs kaitējums, kas nodarīts kāds
3.
negatīva ietekme uz kādu vai kaut ko
4.
naudu, ko tiesa pieprasa jums samaksāt kādam, jo ir aizskartas viņiem vai viņu īpašumu
v.
1.
nenodarīt pāri kaut kas fiziski tā, ka tas ir bojāts, bojāti vai savainot
2.
negatīva ietekme uz kādu vai kaut ko