copydesk

Izruna:  US ['kɒpɪdesk] UK ['kɒpɪdesk]
  • na.(Laikraksta ietvaros pakava formas) rediģēšanas dienesta redaktore
  • WebKopētu galda redaktora galda; zem Rediģēt