copyboys

  • n.Nosūtiet rokrakstā
  • WebCopyboy; darba biedriem Sūtīt manuskriptu; preses darbinieku mazo
n.
1.
kādam, kas vada laikraksta biroja uzdevumi