copers

  • n.Kuģis (Ziemeļjūrā) alkohola un tabakas tirdzniecību; Britu zirgu tirgotājs
  • WebVara; aizsargāt tilta; Bai
n.
1.
uzņēmējs vai komersants, jo īpaši tām, kas nodarbojas ar zirgiem