copepod

Izruna:  US ['koʊpəˌpɒd] UK ['kəʊpəpɒd]
  • n."Kustības" radiālās pēdas apakšklase, dzīvnieku
  • WebAirkājvēži un airkājvēži; Airkājvēži dzīvnieki
n.
1.
sīkās vēžveidīgo, kas dzīvo starp planktona un ir svarīgs pārtikas avots, lai daudz zivju.