chopines

  • n.kurpes (17 gadsimta sievietes nēsā) biezām zolēm
  • WebAugstas kurpes