biotopes

  • n."Life" biotops; dzīvo Kopienas
  • WebBioloģisko biotopus, bioloģisko biotopu ekoloģiskā punkts
n.
1.
nelielu laukumu ar atšķirīgas vides apstākļu kopums, kas atbalsta īpašu ekoloģisko Kopienas augu un dzīvnieku