betrotheds

Izruna:  US [bɪˈtroʊðd] UK [bɪˈtrəʊðd]
  • adj.Saderinājusies
  • n.Viņas [sieva]
  • WebSaderināto; Darbā; Ir iesaistījusies
fiancé fiancée intended
n.
1.
vecais vārds, kas nozīmē "persona, kas ir iesaistīti, lai"
n.
1.
an old word meaning  the person you are engaged to”