bayamo

  • un.Bayamo (Kubas Austrumu pilsēta)
  • WebSpēcīgs vējš; beiyameng; Ba Yamo vējš