autogamy

Izruna:  US [ɔ'toɡəmɪ] UK [ɔ:'təʊɡəmɪ]
  • n."Dinamiskā" self-fertilization; "kopsavilkuma" self-pollination
  • WebSelf-fertilization; autogamy; Self-
n.
1.
process, ar kuru daži ziedoši augi mēslot sevi
2.
sadalīšanu un turpmāko atkalapvienošanos ar vienu šūnu vairošanās procesus dažas vienkāršas vienu - vienšūnas dzīvnieki un aļģes