atropins

  • n."" Belladonna sārma atropīns
  • WebIlgtermiņa cycloplegic aģents (Atropin.homatropine); atuoping; spēcīga sirds