atropin

Izruna:  US ['ætrəpɪn] UK ['ætrəpɪn]
  • n. Beladonna Jian atropīns
  • WebIlgtermiņa Mydriatic aģents (Atropin.homatropine); Atuoping; Spēcīga sirds