aslope

Izruna:  US [ə'sloʊp] UK [ə'sləʊp]
  • adv.Noliekt
  • WebNoliekt, nogāzes slīpums