asking

Izruna:  US ['æskɪŋ] UK ['æskɪŋ]
  • n.Lūgt;
  • v."Ask" present divdabis
  • WebIzmeklēšanas jautājumiem pieprasījumā