ar

Izruna:  US [ɑr] UK [ɑ:]
  • abbr.(=
  • WebPaplašināto realitāti (Paplašinātā realitāte), argonu (argons), argons
abbr.
1.
(= debitoru rēķini)
2.
(= gada peļņa)
3.
[Apdrošināšanas] (= visus riskus)
4.
< ārvalstu >(= anno regni)
5.
< slengs, AmE >(= armed robbery)
6.
(= visas dzelzceļa)
na.
1.
Arkansas
abbr.
1.
(= account receivable) 
2.
(= annual return) 
3.
[ Insurance](= all risks) 
4.
<<>  anno regni) 
5.
<<> slang,  armed robbery) 
6.
(= all rail) 
na.