animals

Izruna:  US [ˈænɪm(ə)l] UK ['ænɪm(ə)l]
  • n.Dzīvnieki un lopkopības dzīvnieku; dzīvnieki
  • adj.Dzīvniekiem; juteklisko
  • WebDzīvnieku izcelsmes dzīvnieku pasaulē; dzīvnieki
n.
1.
dzīvai, kas var pārvietoties patstāvīgi, un ka ir sajūtas, atzīstot un reaģē uz apkārtējo vidi ap to. Dzīvniekus iedala divās grupās, mugurkaulnieku un bezmugurkaulnieku; dzīvas būtnes, kas nav cilvēka, augu, kukaiņu, putnu vai zivīm; jebkurai dzīvai būtnei, tai skaitā cilvēkiem
2.
kādu, kas uzvedas ļoti vardarbīgi, nežēlīgi vai primitīvs veids
3.
izmantota, kad jūs runājat par īpaša veida persona, kāds ir, piemēram tie baudīt dara
adj.
1.
kas attiecas uz dzīvniekiem
2.
kas attiecas uz cilvēku ' s fizisko pamatvajadzībām, piemēram, ēšanu un seksu