almost

Izruna:  US [ˈɔlmoʊst] UK [ˈɔːlməʊst]
  • adv.Gandrīz; Tas ir diezgan tuvu
  • adj.Abraham
  • WebTas bija tuvu pietiekami; Gandrīz; Gandrīz