agamous

Izruna:  US ['ægəməs] UK ['ægəməs]
  • adj."Life" klonus (vairošanās); "kopsavilkuma" slēpto zieds
  • WebBezdzimuma Adj bezdzimuma; nav gametas Arabidopsis gene