adoptee

  • WebAdoptees un adoptējamo; apkārtējo cilvēku