prefocusing

  • WebIš anksto sutelktas; Iš anksto dėmesio