koimisis

Per definizione di koimisis, visita qui.

Europa >> Grecia >> Koimisis
Europe >> Greece >> Koimisis