dingdayi

Per definizione di dingdayi, visita qui.