custer

Pronuncia di:  US [ˈkʌstɚ] UK [ˈkʌstə]
  • n.Custer
  • WebCuster; Generale Custer; Crema pasticcera sul campo di battaglia di Little Bighorn
America del Nord >> Stati Uniti >> Custer
North America >> United States >> Custer