sodoms

  • WebSodoma; Sodoma; Sodoma
n.
1.
u Bibliji, grad pun moralne korupcije i zlo koje je uništen sa Gomoru je Bog
2.
mjesto koje se smatra korumpirana