satire

Pqononsiyasyon:  US [ˈsæˌtaɪr] UK [ˈsætaɪə(r)]
  • n.Satira; sarkazam; satira
  • WebSatira i satira; sarkazam
n.
1.
korištenje humora da kritizirati nekoga ili nešto i učiniti ih izgleda glup; igra, knjiga, film, itd. koji koristi ovaj humor