nargi

Pou definisyon nargi, souple vizite isit la.