camera

Pqononsiyasyon:  US [ˈkæm(ə)rə] UK ['kæmərə]
  • n.Kamera; kamera; kamera
  • WebKamera kamera vozač shots
n.
1.
opremu za fotografiranje
2.
komad opreme koja se koristi za izradu televizijskih programa, filmova ili video