volumeters

  • n. Volim
  • WebKapasite pou mezire
n.
1.
yon gita pou itilize pou mezire volim yon solid, ikid oubyen gaz