untrained

Izgovor:  US [ˌʌnˈtreɪnd] UK [ʌnˈtreɪnd]
  • adj.Non, Pa donte, Pa donte
  • WebA fenmèl, Non, Yon fenmèl
adj.
1.
pa te antrene pou fè yon travay espesyal
2.
yon zannimo ki se fenmèl pa obeyi moun