ultrasounds

Izgovor:  US [ˈʌltrəˌsaʊnd] UK ['ʌltrə.saʊnd]
  • n.À
  • WebLtrason D', Radyografi ak ltrason ekipman, Ltrason detaye
n.
1.
yon fason pou pwodwi yon estati zidòl ki te yon gàn anndan kò yon moun w ap itilize lanm tande rèl li yo. yon pwosè ki yon pati nan kò yon moun konsilte itilize ltrason, èspesyalman yon pitit/timoun anndan vant manman li
n.
1.
a way of producing an image of an organ inside someone's body using sound waves; a process in which a part of someone's body is examined using ultrasound, especially a baby inside its mother's body