tritheism

  • n. Twa homologues te di
  • WebTritheism, Sou twa Bondye a. 31 sou twa monotheistic
n.
1.
kwè nan twa Bondye, espesyalman kwè oubyen doktrin Christian Trinity papa, pitit gason ak Sentespri se de twa divinities disten