thermocouples

  • n."Objè" thermocouple
  • WebTèmomèt thermocouple liy Mesure, Sonde
n.
1.
ekipman pou mezire tanperati ki de fil metalik diferan metal yo ap mete tèt li ansanm. Gwo diferans ant fil metalik yo se yon mezi tanperati a nan yon bagay yo touche.