that

Izgovor:  US [ðæt] UK [ðæt]
  • adj.A,
  • pron.Ki, (sa ki te di nan oswa ke yo rekonèt moun osinon bagay), prezante yon propozisyon f
  • adv.Lè sa a, (sa ki te di nan oswa ke yo rekonèt moun osinon bagay), pa anpil
  • conj.Ogmante pwopozisyon ak (repwezante)... Epi, (eksprime espwa oubyen souhaite)
  • Web.
adv.
1.
te itilize lè ou ap refere li pou yon moun oubyen yon bagay ki deja te mansyone, te itilize pou refere li pou yon moun oubyen yon bagay sa a moun ou ka pale pou yo deja konnen osijè de
2.
te itilize pou refere li pou yon moun oubyen yon bagay ki pa anpil prèt pou ou Men, ke ou kapab wè oubyen nan, pwent (n) te itilize pou refere li pou yon bagay ki moun ou pale pou kenbe oubyen pote
3.
te itilize pou refere li pou yon peryòd, evènman an, oswa yon eksperyans nan tan lontan an. te itilize pou refere li pou yon bagay sa a sèlman te pase
4.
te itilize lè w'ap di ki moun oswa bagay ou ap refere li a
5.
te itilize pou introducing sa yon moun menm ki di sa, panse, kwè ke, elatriye., te itilize pou introducing yon pwopozisyon indiquant yon reyalite, itilize lè pandan li tap eksplike Poukisa yon moun santi lapenn, fache, Ala, elatriye.
6.
te itilize pou introducing yon pwopozisyon ki montre ke moun ki osinon bagay ou ap pale osijè de, oubyen ki bay plis enfòmasyon sou yon moun espesifik oswa yon bagay, apwè yon très itilize pou indiquant nan sitiyasyon ki très a vre. itilize aprè yon mo tankou "tout," "tout bagay," "yon moun", oswa "okenn"
7.
itilize aprè "sa" oswa "konsa" pou montre rezilta yon bagay
8.
te itilize pou mande moun ki gen yon moun se lè ou ap par yo
9.
te itilize lè ou sèvi ak men nou pou montre gwosè yon bagay se, ni se pa sa gen
10.
pou yon gwo degre
adv.
6.
used for introducing a clause that shows which person or thing you are talking about, or that gives more information about a specific person or thing; used after a superlative for stating in what situation the superlative is true; used after a word such as  all”  everything”  anyone” or  none” 
7.
used after  so” or  such” to show the result of something 
10.