terbi

Za definiciju terbi, molimo posjetite ovdje.