temperances

Za definiciju temperances, molimo posjetite ovdje.