tellurion

Izgovor:  US [te'lʊrɪˌɒn] UK [te'ljʊərɪɒn]
  • n.(Revolisyon sou latè a, wotasyon) glòb
  • WebSeismograph, Sou latè évaluer
n.
1.
yon modèl ki montre kouman lajounen ak lannwit ak sezon yo rezilta sou latè ' s fè laviwonn ak li vers aks ak solèy la
n.