symbolist

Izgovor:  US ['sɪmbəlɪst] UK ['sɪmbəlɪst]
  • n.Senbòl (senbòl), li te itilize Sémiotique, Senbòl universitaires
  • WebSymbolist, Symbolist, Senbòl
n.
1.
yon moun ki itilize senbòl oubyen senbolis
2.
yon moun bòs nan etid oubyen entèpretasyon de senbòl
3.
yon ekriven atis enplike nan osinon asosye ak mouvman 19 klas 11yèm-syèk la de senbolis
4.
Krisyanis, nan yon partisan sa a pen ak diven sèvi nan komunyon a se senbòl ak pa mo pou mo a vyann epi ak san Jezi Kris la
adj.
1.
relatif a, enplike, oubyen itilize senbòl
2.
enplike nan, asosye avèk, oubyen karakteristik mouvman 19 klas 11yèm-syèk la de senbolis