sudse

Za definiciju sudse, molimo posjetite ovdje.