successionally

Za definiciju successionally, molimo posjetite ovdje.