stomodaeum

  • n."Solisyon" a soti nan bouch
n.
1.
yon kè mare/sere nan sifas la nan yon nbriyon bonè ke yo ap devlope nan bouch