spaced

Izgovor:  US [speɪst] UK [speɪst]
  • v.La "galeri" participle tan lontan ak anvan ou tansyon
  • WebFèt, konplo lan te espas ki separe
elbow room place room way
adj.
1.
te gen randevou yon tan an patikilye oubyen yon distans tchaka
2.
yon ti jan an boulvès/magregò e pat kapab konsantre, egzanp paske nou bouke
v.
1.
Tan pase participle ak ou anvan tansyon nan plas