sorest

Izgovor:  US [sɔr] UK [sɔː(r)]
  • adj.Doulè, (touche) soufri ankò. enflamasyon, lapenn
  • n.Fè m mal (blesi a), Ilsè, yon lapenn goute (v) tout bagay
  • adv.Gu, ak a Powèm "grandement. yon doulè nan gòj"
  • WebExtricate
adj.
1.
ki fè lapenn ak anlè anlè, abityèlman kòm yon blesi, enfeksyon, oubyen ekzèsis twòp
2.
fache, pa allait
3.
gwo, te itilize pou tap ensiste sou sa yon bagay trè serye oubyen ke li perturbe ou anpil
adv.
1.
< archaïque, Powèm > menm kòm grandement. gòj fè mal
n.
1.
yon ti zòn ki fè lapenn po ki blese oubyen enfekte
comp.sorer
superl.sorest
pt.sored
pp.sored
ppr.soring
3sg.sores