sopors

  • n.Osesyon andeyò "doktè a"
  • WebAladi dòmi, dòmi. Domi
n.
1.
yon trè wo somèy oswa yon eta de an konesans